Σε ποιους απευθύνονται τα μαθήματα μαγειρικής;

Σε όλους. Αρχάριους, προχωρημένους, επαγγελματίες, ακόμη και παιδιά (για τα οποία θα υπάρχουν ειδικά γκρουπ). Οι Κύκλοι Μαγειρικής και τα Σεμινάρια είναι έτσι διαρθρωμένα ώστε ο καθένας να μπορεί απροϋπόθετα να συμμετάσχει σε αυτά.