Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις συνταγές των μαθημάτων; Θα μας δίνετε τις συνταγές;

Φυσικά. Θα παραλαμβάνετε όλες τις συνταγές κάθε μαθήματος μαζί με σημειώσεις, ώστε να μπορείτε να εξασκηθείτε όποτε το θελήσετε.