Και αν θέλουμε να κρατήσουμε τη στολή;

Μπορείτε με την καταβολή ενός λογικού αντιτίμου.